móc treo

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu trường Mầm non Diễn Hải

 

Cổng trường


Cơ sở vật chất nhà trường


Các cháu ăn bán trú tại trường
 
Địa chỉ: Xóm 3 - xã Diễn Hải - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Email: mndienhai.dc@nghean.edu.vn 
Điện thoại: 0383778068                         
Hiệu trưởng: Trần Thị Kha                     Điện thoại: 01693875000
Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Lan          Điện thoại: 0984504250
Phó hiệu trưởng: Chu Thị Châu          Điện thoại: 01677405411
Chủ tịch công đoàn: Ngô Thị Lan    Điện thoại: